Hoppa till huvudinnehåll

Fortsatt arbete med regional folkbildningsstrategi

Folkbildningsstrategi arbetsgrupp

Bild: Arbetsgruppen för framtagande av folkbildningsstrategi framför Jakobsbergs folkhögskola

För att synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet har Kulturnämnden gett kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram en folkbildningsstrategi.

Kulturnämnden vill att en regional folkbildningsstrategi ska vägleda, inspirera och stödja strategiska processer i folkbildningsfrågor i regionens kommuner. Strategin arbetas fram av Region Stockholm tillsammans med Stockholm läns bildningsförbund.

Besöksturné för arbetsgruppen 2020

Processen startade under våren 2019 och kommer pågå under två år. 2020 har arbetsgruppen inlett en besöksturné hos olika folkbildningsverksamheter i regionen för att på plats lära känna verksamheterna och få en bättre förståelse för folkbildningens villkor. 

- Det är en viktig och spännande process att i bred samverkan mellan regionen och folkbildningen arbeta fram en folkbildningsstrategi för Region Stockholm. Det ger oss mycket att vi håller alla arbetsgruppens möten ute på olika folkhögskolor och studieförbund i regionen, och på plats får se all den kraft och utveckling som folkbildningen bidrar med i vårt län, säger Anna Bohman Enmalm, strateg för folkbildningsfrågor som leder arbetet med att ta fram regionens folkbildningsstrategi.

Arbetsgruppen består av femton personer: fem politiker ur region Stockholms kulturnämnd, fem företrädare från folkbildningen i länet och fem personer från olika delar av Region Stockholms förvaltning. 

 
Läs mer om folkbildningsstrategin här