Hoppa till huvudinnehåll

Dags för dialogmöten med länets kommuner

Under februari månad inleds dialogmöten med samtliga 26 kommuner i regionen indelat i fyra geografiska områden. I år arrangeras dialogerna på distans och en av årets fokusfrågor handlar om utveckling och möjlig samverkan kring kulturskolan.

I vår är det dags för en ny runda av de årliga dialogerna med det regionala kulturlivet. Först ut är, liksom tidigare år, möten med länets kommunala kultur- och fritidschefer under februari månad. På dagordningen står även detta år att stämma av regionala och kommunala utvecklingsfrågor inom kulturområdet, inklusive folkbildnings- och föreningslivsfrågor. Visst fokus för årens möten kommer att vila på utveckling av och samverkan kring de kommunala kulturskolorna.

- Genom att dela perspektiv och erfarenheter blir vi ännu starkare i de frågor som är våra gemensamma. Givet de utmaningar och möjligheter som vi och hela kulturbranschen står inför är det nu viktigare än någonsin. Digitaliseringen inom våra kulturskolor är ett exempel på en aktuell fråga som vi gärna drar kollektiva lärdomar kring. Vi ser fram emot givande och angelägna samtal, säger Maria Röstberg kultur- och fritidschef i Upplands Väsby kommun.

 
Varför dialogmöten?

Syftet med dialogerna är att stödja parterna i att strategiskt samordna utvecklingen av regionens konst- och kulturliv med den regionala kulturstrategin som övergripande färdplan. 

 

Läs mer om dialogmöten här