Hoppa till huvudinnehåll

Dags att söka Verksamhetsstöd för 2021

Nu har ansökan för Verksamhetsstöd 2021 öppnat. Sista dag för ansökan är tisdag den 1 september 2020.

De verksamheter som beviljas stöd från Region Stockholms kulturnämnd ska omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder.

Verksamhetsstödet kan sökas av verksamheter som drivs i egen regi, samt producerar och/eller förmedlar kultur i länet och verksamheterna ska vara kontinuerliga och stabila.  Ett övergripande syfte är att öka delaktighet i, utveckling av och tillgänglighet till kultur för länets invånare. Verksamhetsstödet kan sökas för 1, 2 eller 3 år. Barn och unga (0-25 år) är en prioriterad målgrupp. 

Sista dag för ansökan är 1 september 2020 och beslut fattas i kulturnämnden den 16 december 2020. 

 

Länk till mer information om Verksamhetsstöd och ansökningsinformation