Hoppa till huvudinnehåll

Beviljade ansökningar om särskilt stöd

Region Stockholm införde under våren 2020 ett tillfälligt stöd till kulturaktörer för att delvis kompensera för de intäktsbortfall och merkostnader som uppstått till följd av coronapandemin

Kulturförvaltningen mottog 143 ansökningar i den aktuella stödomgången varav 39 beviljas stöd. Till grund för bedömning ligger kulturnämndens kriterier för samtliga ordinarie kulturstöd gällande konstnärlig kvalitet och regional angelägenhet. Barn och unga är en prioriterad målgrupp.

 

Länk till lista över Beviljade stöd på kulturförvaltningens webbplats