Hoppa till huvudinnehåll

53 beviljade ansökningar om Projektstöd

Tensta konsthall
Foto: Jean-Baptiste Béranger
Kulturförvaltningen tog emot 226 projektansökningar i sista ansökningsomgången för 2020.  

Totalt har 53 av de 226 inkomna ansökningarna beviljats stöd. Bland de beviljade ansökningarna finns tretton helt nya mottagare som inte tidigare erhållit Projektstöd från kulturnämnden.  

 
Länk till lista över Beviljade Projektstöd på kulturförvaltningens webbplats

 

Så bedöms Projektansökningar 

Kulturförvaltningen har sett till flera perspektiv i urvalet för att få en bred representation bland stödmottagarna. Det finns exempel på projekt som genomförs i skärgården och i det offentliga rummet. Läsfrämjande och stöd till nationella minoriteters kultur har också prioriterats.

Utöver det har man i bedömningen vägt in projekt som är metodutvecklande och nyskapande, projekt för funktionsnedsatta samt projekt med både spets och bredd. Dessutom finns projekt som stärker möjligheterna till konstnärlig utveckling och infrastruktur samt internationella samarbetsprojekt.