Hoppa till huvudinnehåll

45 beviljade Projektstöd 2020 från Region Stockholm

Beviljade stöd
Kulturförvaltningen tog emot 169 projektansökningar i första ansökningsomgången för 2020.  

Totalt har 45 av de 169 inkomna ansökningarna beviljats stöd. Bland de beviljade ansökningarna finns 13 mottagare som inte tidigare erhållit projektstöd från kulturnämnden.  

Länk till lista över Beviljade Projektstöd på kulturförvaltningens webbsida 

Så bedöms Projektansökningar 

Kulturförvaltningen har vid urvalet beaktat referensgruppens bedömningar, konstnärlig kvalitet, regional spridning och angelägenhet, bredd av konstformer och ett fokus på barn och unga.  

Förvaltningen har även beaktat övriga perspektiv och såsom projekt som genomförs i skärgården och i det offentliga rummet; projekt med fokus på möten och deltagande eller på jämställdhet och på nationella minoriteters kultur; projekt som är metodutvecklande och nyskapande; projekt av och med funktionsnedsatta samt projekt med både spets och bredd.  

Dessutom finns projekt som stärker möjligheterna till konstnärlig utveckling och infrastruktur samt internationella samarbetsprojekt.