Hoppa till huvudinnehåll

35 miljoner till scenkonst, kultur och hälsa och idrotts- och friluftsliv

Stöd idrotts- och friluftsorganisationer
Kulturnämnden i Region Stockholm fattade i februarinämnden 2020 beslut om stöd till Scenkonst, Projektstöd kultur och hälsa samt stöd till idrotts- och friluftsförbund om totalt 35 395 000 kr.  

Barn och unga är prioriterade målgrupper och genom kulturnämndens stöd ges möjlighet för fler att uppleva kultur i både skola och på fritiden. Kulturnämnden stödjer scenkonst för barn och unga genom Scenkonststödet, ett subventionsstöd till scenkonstgrupper. I budget för 2020 uppgår stödet till 7 825 000 kr. 

Syftet med kulturnämndens stöd till idrotts- och friluftsorganisationer är att verka för barns och ungdomars delaktighet i föreningslivet och att främja hälsa. För 2020 tilldelas totalt 25 060 000 kr till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationer samt till RF-SISU Stockholms utbildningsverksamhet. 

- Barn och unga är särskilt prioriterade målgrupper och genom stödet till idrotts- och friluftsorganisationer når kulturnämndens stödgivning ut brett i regionen via idrottens distriktsorganisationer. I urvalet av mottagare för Scenkonststöd har vi beaktat både gruppernas arbetssätt och möjlighet att arbeta i hela länet för att få ett brett och mångfacetterat utbud, säger Catharina Fogelström, chef för avdelningen för strategisk samordning på kulturförvaltningen.   

Projektstöd kultur och hälsa syftar till att vårdtagare och anhöriga ska erbjudas en återkommande kulturverksamhet. Projekten ska ge ett varierat utbud och stor vikt läggs vid aktivt deltagande. Under 2020 fördelar Region Stockholm totalt 4 miljoner kronor till Projektstöd kultur och hälsa och i denna omgång har 2 510 000 kronor fördelats på fem projekt. 

 
Beviljade stöd

Beviljade stöd idrott- och friluftsorganisationer

Beviljade Scenkonststöd

Beviljade Projektstöd kultur och hälsa