Hoppa till huvudinnehåll

Myndigheten för kulturanalys: Seminarium i Almedalen 3 juli 2019 kl 11:00

Eva Bergquist_Region Stockholm

 

[ALMEDALEN]

Kulturpolitikens hotade legitimitet – vem har ansvaret? Det är rubriken på ett seminarium som Myndigheten för kulturanalys bjuder in till i Almedalen onsdag 3 juli 2019 kl 11:00, om hur kulturpolitikens strukturer kan förändras. Som grund för seminariet ligger rapporten "Kulturanalys 2019" där Myndigheten för kulturanalys redovisar sin årliga lägesbedömning av kulturens utveckling i relation till de nationella kulturpolitiska målen till regeringen. Seminariet tar upp balans mellan mål och resurser, kulturpolitikens legitimitet och fördelning av ansvar för de kulturpolitiska målen mellan politiska nivåer: stat, region och kommun.

Eva Bergquist är förvaltningschef vid Region Stockholms kulturförvaltning, och medverkar vid seminariet. Hur ser det regionala perspektivet ut i huvudstadsregionen?

"Med den regionala kulturstrategin som grund blir den regionala rollen tydligare även i en region som vår där den statliga nivån är väldigt framträdande. Det handlar i mångt och mycket om att gemensamt kartlägga utmaningar och prioriteringar för att därefter -  med respekt för våra olika roller och mandat - arbeta smart så att än fler kan ta del av ett rikt kulturliv."