Hoppa till huvudinnehåll

Aktiviteter

Till denna dialog bjuds både ungdomsorganisationer som idag beviljats distriktsstöd och andra föreningar som kan vara intresserade av att ansöka om ett kommande regionalt utvecklingsstöd till verksamheter som når unga och vill bidra med synpunkter på hur detta stöd bäst utformas.

Seminarie "Att bygga stad för ungas aktiviteter" riktar sig till chefer och handläggare inom stadsbyggnad, kultur, idrott och fritid. Kulturförvaltningen Region Stockholm bjuder in till seminariet tillsammans med Boverket, Stockholms stad och föreningen FSKF. Läs mer på www.fskf.nu/att-bygga-stad-for-ungas-aktiviteter-24-januari/ 

Kulturförvaltningen kallar företrädare för de regionala centrumbildningarna i Stockholms län till en tänkt årlig dialogträff. Dessa centrumbildningar samlar det fria professionella kulturutövare i regionen.

Nätverksträff för kultursamordare i regionen kring erfarenheter, olika förutsättningar, samarbetsmöjligheter och utbyte av kunskap.

Kulturförvaltningen deltar i programmet vid FOLK OCH KULTUR -ett kulturpolitiskt event i Eskilstuna 6-9 februari 2019, och lyfter fram framgångsrika samarbeten i Region Stockholm. 

Region Stockholm arbetar för att bygga en långsiktig samverkan mellan kulturområdet och länets vård och omsorg. Se programmet via länken
 

 

DIS/Dans i Stockholms stad och län presenterar KOKO/kommunkoreograf - en modell för dansresidens

 

Panelsamtal kring utvecklingen av cirkusen där bland andra Lillemor Strand Bandmann, cirkuskonsulent kulturförvaltningen Region Stockholm finns med på den nordiska branschträffen Subcase den 13 februari kl.9.30

Fortsatt dialog och framtagning av regionalt utvecklingsstöd för unga. Medverkande länets distriktsorganisationer.

Sista ansökningsdag för Projektstöd. Beslut tas i maj 2019.

Informationstillfälle kring stöd som riktar sig till specifikt till kulturaktörer som får tillfälle att enskilt träffa handläggare från Stockholms stad och Region Stockholm för rådgivning. Plats Bryggarsalen, Odenplan. Arr. Stockholms stad. Allmän information om villkor för Region Stockholms kulturstöd finns på www.kultur.sll.se/om_kulturstod

Regionbibliotek Stockholms föreläsningsserie riktar sig till dig som arbetar på folkbibliotek i Stockholms län och ordnas inom kompetenssatsningen Digitalt först med användaren i fokus. Föreläsningen varvas med diskussioner och utbyten med kollegor i länet.

Regionbibliotek Stockholms föreläsningsserie riktar sig till dig som arbetar på folkbibliotek i Stockholms län och ordnas inom kompetenssatsningen Digitalt först med användaren i fokus. Föreläsningen varvas med diskussioner och utbyten med kollegor i länet.

Regionbibliotek Stockholms föreläsningsserie riktar sig till dig som arbetar på folkbibliotek i Stockholms län och ordnas inom kompetenssatsningen Digitalt först med användaren i fokus. Föreläsningen varvas med diskussioner och utbyten med kollegor i länet.

Region Stockholm bjuder in verksamma konstnär till två konstuppdrag på Sös neonatal. Sista ansökningsdag för Intresseanmälan.

För ungdomar 14-22 år dansworkshop med Emelie Empo Enlund från JUCK.

Regionbibliotek Stockholm samlar barnbiblioteksmedarbetare för arbetsmöte. Plats Täby bibliotek.

Kom kl 13.00 till Liljeholmens galleria utanför ICA. Danskollektivet ReAct! möter och guidar oss på fyra olika platser med hjälp av en mängd dansare.

 

Dialogmöte med förvaltningschefer, kultur- och fritidschefer i Stockholmsregionen

Release Koko kommunkoreograf - en handbok för kommuner som vill arbeta med dansresidens.

 

 

Dialogmöte med förvaltningschefer, kultur- och fritidschefer i Stockholmsregionen.

Dialogmöte med förvaltningschefer, kultur- och fritidschefer i Stockholmsregionen.

Regionbibliotek Stockholms serie av träffar på temat Unga och bibliotek där vi fördjupar och låter oss utmanas när det handlar om biblioteksverksamhet med och för unga.

Informationsträff om Scenkonstkatalogen 2019/2020.

Sista datum för redovisning av 2018 års stöd till föreningslivets distriktsorganisationer samt studieförbunden

Myndigheten för kulturanalys: Seminarium i Almedalen 3 juli 2019 kl 11:00: Kulturpolitikens hotade legitimitet – vem har ansvaret?  

Föreläsning för bibliotekarier med Elza Dunkels om Unga och digitalisering 

Kulturförvaltningen bjuder in intressenter i projektet kring konsten på Karolinska Universitessjukhuset Solna: vården, bygg och konstnärer.

Genom Scenkonstkatalogen kan kultursekreterare och bokare köpa föreställningar och projekt för barn, unga och familjer med 50 % subvention. De föreställningar som subventioneras är beviljade stöd av kulturnämnden i Region Stockholm. Inom utbudet hittar man teater, dockteater, dans, mim och cirkus för barn och unga. Subventionen sker i samarbete med länets kommuner, undantaget Stockholms kommun där ett annat subventionssystem gäller.

Sista ansökningsdag för Verksamhetsstöd. Beslut tas i december 2019.

Programsläpp STOCKmotion filmfestival. Kom och fira 2019 års program med oss! Passa på att kolla in vilka storslagna kortfilmer du kommer kunna se på stor duk 11-12 oktober i Filmhuset. Vi berättar om seminarieprogram och allt du behöver veta inför festivalen! Vi berättar även om Filmbasen och vilka stöd som går att söka hos oss. Läs mer och anmäl dig här.

Regionbibliotek Stockholms serie av träffar på temat Unga och bibliotek där vi fördjupar och låter oss utmanas när det handlar om biblioteksverksamhet med och för unga.

Temadag om psykisk ohälsa bland barn. Hur kan kultur och estetiska ämnen hjälpa barn och unga att må bättre? Talare är bland andra Ulrika Lindblad från Kompetenscentrum för kultur och hälsa (Region Stockholm). 
Läs mer om dagen och anmäl dig här.

Uppstartskonferens för ny folkbildningsstrategi i Stockholmsregionen.

Sista dag för inlämning av redovisning Scenkonststöd för 2018/2019

STOCKmotion filmfestival 2019. Film Stockholm arrangerade STOCKmotion första gången 2014, en filmfestival där filmskapare i alla åldrar ges plats på vita duken. Årets STOCKmotion arrangeras på Filmhuset den 10-11 oktober. 

Sista ansökningsdatum för Projektstöd 2020 första omgången 15 oktober 2019 kl 23.59. Beslutsdatum 23 januari 2020.

Sista ansökninsgdag för Stöd till Handikapprörelsens ungdomsorganisationer. Beslut tas i februari 2020.

Sista ansökningsdag för Stöd till ungdomsorganisationer. Beslut tas i februari 2020.

Regionbibliotek Stockholms serie av träffar på temat Unga och bibliotek där vi fördjupar och låter oss utmanas när det handlar om biblioteksverksamhet med och för unga.

Stockholmstinget - en ny mötesplats för kultur, idrott, folkbildning och föreningsliv i Stockholmsregionen.

Dag om film, MIK och bibliotek för bibliotekspersonal. Anordas av Film Stockholm och Regionbiblioteket på Filmstaden i Råsunda.

Sista ansökningsdatum för stöd till studieförbund 2020. Beslut tas av kulturnämnden i januari 2020.

Sista ansökningsdag för Stöd till pensionärsföreningar. Beslut tas i januari 2020.

Regionbibliotek Stockholms serie av träffar på temat Unga och bibliotek där vi fördjupar och låter oss utmanas när det handlar om biblioteksverksamhet med och för unga.

Sista ansökningsdag för Stöd till Idrotts- och friluftsorganisationer. Beslut tas i februari 2020.

Sista ansökningsdag för Stöd till idrotts-och friluftsorganisationer. Beslut tas i januari 2020.

Ansökningsperiod Projektstöd 2020 omgång 2 av 2 öppnar december 2019.
Ansökningsdeadline 11 februari 2020 kl 23.59. Beslutsdatum 13 maj 2020.

Sista dag för inlämning av redovisning Scenkonststöd för 2019/2020 senast 2020-09-01.