Hoppa till huvudinnehåll

Scenkonststöd2017

Diarienummer
AKTNR 67-9399

Scenkonststödet är ett subventionsstöd*, som kan sökas av teater-, mim- och gränsöverskridande scenkonstgrupper som turnerar med föreställningar för barn, unga och familjer. Även grupper som spelar för barn och unga på egen scen är välkomna att söka.

Vilka kan söka?

  • Juridisk person (föreningar, bolag, stiftelser etc) och enskild firma. 
  • Teater-, mim- och gränsöverskridande scenkonstgrupper.

Vilken typ av scenkonst kan beviljas stöd?

  • Föreställningar och projekt inom scenkonstområdet för barn och unga, där uppsökande verksamhet ingår (subventionerade* föreställningar).
  • Föreställningar och projekt inom scenkonstområdet som spelar på egen scen för barn och unga från länets kommuner (subventionerade* biljetter).

Vad kan man inte söka för?

Bedömningsgrunder 

I bedömningen tas hänsyn till: 

  • Vilka målgrupper föreställningarna och projekten vänder sig till
  • Efterfrågan från länets kommuner
  • Konstnärliga och ekonomiska aspekter
  • Guppernas möjlighet att turnera
  • Var i länet grupperna hör hemma
  • Kommunernas** synpunkter på ansökningarna

Utöver detta ska kulturnämndens målområden, miljökrav samt övriga regler för stödet uppfyllas. Beslut om Scenkonststöd tas av kulturnämnden efter utlåtande från kulturförvaltningen.

*Subventionsstöd innebär att landstingets scenkonststöd täcker 50 % av föreställnings-/biljettkostnaden, plus reseersättning vid turné. Övriga 50 % täcks av den kommun/skola som bokar föreställningen. 
**Scenkonststödet gäller 25 av länets 26 kommuner, ej Stockholms stad, vilka bjuds in att ge synpunkter på ansökningarna.
 

Scenkonstkatalogen

Scenkonstkatalogen finns på scenkonstkatalogen.sll.se. Vid frågor om katalogen skicka e-post till stod.kultur@sll.se.