Hoppa till huvudinnehåll

Om konst i Region Stockholm

Diarienummer
AKTNR 125-12882
Miriam Bäckström_NKS
Syntolkning: Konstverket är en lång väv utmed en hörsal Motivet är kollage av realistiska bilder och fantasifigurer. ©Miriam Bäckström/Bildupphovsrätt 2018

Kulturförvaltningen driver arbetet med konstnärliga gestaltningar i vården. Vårdmiljöerna rymmer en fantastisk kulturskatt. Runt omkring på mottagningar, vårdcentraler och sjukhus kan patienter, personal och anhöriga uppleva över 60 000 konstverk – en av landets största konstbestånd av modern och samtida konst.

Konsten i vården ska samverka med arkitektur och inredning och bidra till en visuellt attraktiv miljö, ute och inne, i personalutrymmen och vårdrum, i trappor och väntrum. Arbetet innefattar både byggnadsintegrerad konst som skapas specifikt för olika sjukhus, och färdiga verk som är flyttbara till exempel målningar och skulpturer.

Verksamheten innebär även att ta hand om den befintliga konsten runt om i landstingets vårdverksamheter. Det kan handla om att restaurera verk, skapa nya gestaltningar med befintliga verk och ta hand om och arkivera äldre konst.

Konsten speglar vår samtid

Konsten speglar vår samtid brukar vi säga. Den speglar också hur arbetet med konsten också förändrats över tid. Just nu pågår stora satsningar på vården i Stockholms län, och det medför stora förflyttningar även av konsten. Det beror på att många av sjukhusen byggdes eller renoverades stort under 1970-talet och är i stora behov av upprustning. Genom konsten kan man se olika spår av tiden på sjukhusen. Under sjuttiotalet kom mycket av konsten till genom beredskapsarbeten då många konstnärer kunder arbeta i vårdmiljö. Idag har vi ett annat system när konstnärer för nya gestaltningar ska upphandlas och uppdragen ska utlysas och spegla en mångfald i uttryck och tekniker.

Procentregeln

Det är den så kallade procentregeln som bidrar ekonomiskt till konsten. 1937 beslutade Sveriges riksdag att en procent av kostnaderna vid statlig byggnation skulle satsas på konstnärlig gestaltning. När storlandstinget bildades 1971 blev det formellt beslutat att även landstinget skulle tillämpa procentregeln, men med upp till 2 procent av produktionskostnaden. Tack vare det har Stockholms läns landsting idag ett av landets största och mest mångfacetterade innehav av offentlig konst som utgör ett rikt kulturarv.

Specifika förutsättningar

Hur konsten upplevs i sitt sammanhang är centralt. Upplevelsen ska tala till individen, vara något att söka sig emot, erbjuda en stunds reflektion eller distraktion. Samtidigt kan konsten även symbolisera något annat; bidra till att skapa förtroende för vårdapparaten, skapa trygghet och tillit, signalera professionalitet och kunnande. Man söker sig till sjukhus i särskilda tillstånd och i den situationen ska konsten erbjuda något för andra sinnen - alla sinnen.

Förutsättningarna för de konstnärliga gestaltningarna är unika för varje plats. Stor hänsyn tas till miljön och verksamheten; tillståndet hos patienten eller anhörig, tidsaspekten det vill säga hur mycket tid man spenderar på platsen och så vidare. Hänsynen återspeglas i konstnärens utformning av alltifrån kontext till placering, färg, format och andra aspekter.

Utlysningar – en urvalsprocess i tre steg

Vid nya gestaltningar sker en utlysning där yrkesverksamma konstnärer kan delta genom att anmäla sitt intresse. Med hjälp av externa konstkonsulter sker sedan en urvalsprocess i flera steg och instanser. Med i beslutsprocessen finns representanter för vård, service och byggbolag som får bidra med vad som är viktigt utifrån sina perspektiv. Till slut genomförs ett skissuppdrag där två eller fler konstnärer ställs att skissa mot varandra och därefter utses en konstnär för gestaltningsuppdraget. I och med att processen är transparant och involverar olika bedömares kompetenser anser vi att vi får ett bredare tvärsnitt av den svenska konstscenen än tidigare och verk som fungerar i sin miljö nu och lång tid framöver.

Vi eftersträvar att konstnärer är representerade med utgångspunkt från ett mångfaldsperspektiv och bredd när det gäller material, uttryck och tekniker. Här kan du läsa mer om vad gestaltningsuppdrag innebär.

Inventering och tillsyn

Kulturförvaltningen ansvarar för att ta hand om konsten på bästa sätt. Tillsammans med konstansvariga i vården utförs inventering. Uppgifterna samlas i en konstdatabas. Personer som är konstansvariga och vill anmäla stöld, skador, förfrågning om ny konst eller flytt kontaktar kulturförvaltningen via formulär. Foldern Handbok för konstansvariga kan öppnas och sparas ned som pdf-fil.

Handbok för konstansvariga