Hoppa till huvudinnehåll

Länskulturfunktioner

Diarienummer
AKTNR 18-16826
Dansare på scen

Foto: Anna Molander. Syntolkning: Dansare på scen.

Region Stockholm finansierar, tillsammans med staten, sex länskulturfunktioner, varav tre är organiserade inom Region Stockholms kulturförvaltning. Genom länskulturfunktionerna kan kulturarbetare i länet få stöd och inspiration. Här finns experter i att med kulturens hjälp arbeta med barn och unga. Varje funktion har ett tudelat uppdrag från Region Stockholm och staten där Region Stockholm främst prioriterar verksamhet för barn och unga. 

Dans Cirkus

Region Stockholm Dans Cirkus har till uppgift att öka kunskapen och intresset för den professionella danskonsten och den samtida cirkuskonsten. Genom subventionsmedel får barn och ungdomar ökade möjligheter att möta konstformen dans. 
www.kultur.sll.se/danscirkus

Film 

Film Stockholm är länets resurscenter för film och nya medier. Genom filmpedagogisk verksamhet och stöd till unga filmare främjar man film- och mediekulturen i länet. Film Stockholm ingår i kulturförvaltningens organisation.
www.filmstockholm.sll.se/

Slöjd

Slöjd Stockholm utvecklar och förmedlar kunskap om inhemsk och internationell slöjd, hemslöjdsproduktion och hemslöjdstraditioner. Slöjd Stockholm drivs genom stöd från Region Stockholm, Kulturrådet och Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Bibliotek

Genom att utveckla och stödja folkbiblioteken ger Regionbibliotek Stockholm länets invånare en jämlik informations- och litteraturförsörjning, särskilt till barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättningar samt personer som har annat modersmål än svenska. Regionbibliotek Stockholm ingår i kulturförvaltningens organisation.
www.regionbiblioteket.se

Museum

Stockholms läns museum möter sin publik genom skolbesök, vandringsutställningar och kulturstigar runt om i länet. Med kulturhistoria, kulturmiljö, konst och slöjd vill museet genom nya perspektiv och sammanhang öka förståelsen för vår historia och samtid. 
www.stockholmslansmuseum.se

Musik

Länsmusiken i Stockholm verkar i hela länet inom alla musikgenrer, bland annat genom ett skolkonsertutbud. Länsmusiken i Stockholm är en av ett 20-tal organisationer i landet som har läns- eller regionuppdrag att sprida levande musik i olika genrer och från olika kulturer i första hand till barn och unga i hela länet. Länsmusiken har, liksom Blåsarsymfonikerna, Musikaliska som hemmascen.
www.musikaliska.com/lansmusiken

Innehållsansvarig: Torbjörn Neiman
Sidan uppdaterad: 2021-01-15