Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande: Regissören är en kvinna i 57 procent av fallen när Film Stockholm delar ut filmstöd

År 2009 tilldelade Film Stockholm/Filmbasen produktionsstöd till 37 kort- och dokumentärfilmsprojekt i Stockholms län. 57 procent av dessa projekt har kvinnliga regissörer.

– I dessa tider, då jämställdhetsmålet, det s.k. 60/40-målet, inom den etablerade långfilmsvärlden inte har nåtts, är vi glada att ligga i framkant genom att 57 procent av våra stödmottagare är yngre kvinnliga filmare. Vi strävar efter att även i fortsättningen fördela produktionsstödet jämnt mellan könen, säger Joakim Blendulf, filmkonsulent på Film Stockholm/Filmbasen.

Film Stockholm inom Region Stockholm stöder unga filmare i länet genom att erbjuda projektstöd och stipendier till produktion av kort- och dokumentärfilm. Stödet söker man via Filmbasen, Stockholms läns mötesplats och talangutvecklingscentrum för unga filmare. Stödet består av förmedling av professionella coacher, lån av teknisk utrustning eller kontanta medel. Förra året delades cirka 820 000 kronor ut i stipendier. En orsak till de goda resultaten är riktad verksamhet till kvinnliga filmskapare, bl.a. regiworkshops. Över 600 filmare har registrerat sig på Filmbasen. Läs mer på www.filmbasen.se.


För mer information kontakta:
Joakim Blendulf, konsulent för ung film/talangutveckling, projektledare Filmbasen
070–484 22 08, 08–690 51 11, joakim@filmbasen.se
Kerstin Olander, verksamhetsledare för Film Stockholm/Region Stockholm
08–690 51 10, kerstin.olander@filmstockholm.sll.se


Film Stockholm är Stockholms läns regionala resurscenter för film och rörlig bild. Film Stockholm drivs av Region Stockholms kulturförvaltning på uppdrag av kulturnämnden, och med stöd från Svenska Filminstitutet.
www.filmstockholm.se

Filmbasen är Stockholms läns mötesplats och talangutvecklingscentrum för unga filmare. Filmbasen drivs av Film Stockholm/Region Stockholm och Fanzingo.
www.filmbasen.se