Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande: Filmen blir först ut i det nya samarbetet mellan landstingen i Sörmland, Stockholm och Västmanland

Landstingen i Sörmland, Stockholm och Västmanland har antagit en gemensam avsiktsförklaring för ett fördjupat samarbete kring vård, trafik och kultur.

Syftet med samarbetet är att göra landstingen mer effektiva och genom utbytet av kompetens över gränserna ge invånarna i de tre länen mervärden i form av bra service med hög kvalitet.

Inom kulturområdet har landstingen bestämt sig för att börja samarbetet inom de tre regionala resurscentrena för film. Sörmland har särskild styrka på det mediepedagogiska området, Västmanland i frågor som rör biograf- och visningsfrågor och Stockholm när det gäller unga filmare och talangutveckling. Dessa projekt ska drivas fram till 2012:

- Bilda en filmpedagogisk pool som bland annat skolan kan ha nytta av.
- Satsa på biografen som mötesplats med visning av filmer med bredd och kvalitet.
- Ett gemensamt kortfilmsprojekt och ett webbaserat nätverk för filmare genom Filmbasen, en mötesplats och talangutvecklingscentrum för unga filmare.

– Kultur är en viktig faktor för vår regions utveckling och attraktionskraft. Målet är dels att invånarna i länen ska få tillgång till många intressanta kulturella och sociala mötesplatser genom att skapa förutsättningar för biograferna att visa ett brett utbud och öka digitaliseringen, dels att öka antalet arbetstillfällen för frilansfilmare, säger kulturcheferna Bertil Larsson i Sörmland och Hans Ullström i Stockholm samt Christer Olsson, utvecklingschef  i Västmanland.

För mer information kontakta:
Film i Sörmland: Filmkonsulent Gunnel Nelzén
0155–24 57 89, gunnel.nelzen@dll.se
Film Stockholm: Verksamhetsledare Kerstin Olander
08–690 51 10, kerstin.olander@filmstockholm.sll.se
Film i Västmanland: Kulturchef Lena Karlström
021–17 34 53, lena.karlstrom@ltv.se

Bertil Larsson
Kulturchef
Landstinget Sörmland             

Hans Ullström
Kulturchef
Stockholms läns landsting     

Mats Gunnarsson
Regionutvecklingsdirektör
Landstinget Västmanland

Stockholms läns landsting: www.filmbasen.se
Landstinget Sörmland: www.filmisormland.se
Landstinget Västmanland: www.ltv.se/film