Hoppa till huvudinnehåll

Nio studieförbund i länet får stöd av kulturnämnden

Kulturnämnden inom Region Stockholm stöder folkbildningen i länet, dels via studieförbunden och dels via folkhögskolorna. Nämnden har detta år beviljat stöd till nio studieförbund på totalt 33 891 000 kronor, varav 700 000 kronor går till deras kulturverksamhet.

Grundstöd och studiecirkeltimmar

Grundstödet till varje studieförbund är 150 000 kronor, därutöver får förbunden 18,32 kronor per studiecirkeltimme.

Genom stödet till studieförbunden vill Region Stockholm bidra till:

  • att stärka och utveckla demokratin
  • att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  • att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån i samhället
  • att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

 

Beviljade stöd till studieförbund i Stockholms län 2010