Hoppa till huvudinnehåll

Fem ungdomsorganisationer för funktionshindrade i länet får stöd år 2010

Kulturnämnden inom Region Stockholm stöder föreningslivet i länet. Stödet delas ut till olika distriktsorganisationer som i sin tur låter de lokala föreningarna ta del av stödet på olika sätt. Kulturnämnden har beviljat 1 317 922 kronor i verksamhetsstöd år 2010 till fyra ungdomsorganisationer inom handikapprörelsen, en femte organisation prövas av kulturnämnden i maj.

Grundstöd

Grundstödet till varje organisation är 250 000 kronor, därutöver får förbunden en viss summa per medlem.

Med stödet till föreningslivet vill Region Stockholm bidra till:

• ett mångsidigt och rikt kulturutbud i människors närmiljö
• barns och ungas utbildning i demokrati
• barns och ungas inflytande och delaktighet i föreningslivet
• att förebygga ohälsa
• möten mellan människor med olika bakgrund
• att gynna mångfalden i föreningslivet
• arbete för förståelse och utveckling av kulturarvet


Beviljade stöd till handikapprörelsens ungdomsorganisationer på distriktsnivå i Stockholms län 2010