Hoppa till huvudinnehåll

Beställningsbart kulturutbud - för kulturutövare

Diarienummer
AKTNR 109-14121

Kulturförvaltningen har länge erbjudit kulturutövare att ingå i ett beställningsbart kulturutbud för vård- och omsorgsenheter. Det arbetet kommer inte att fortsätta efter 2020. Nuvarande utbud går fortfarande att se på kulturkatalogen.sll.se. Redan inbokade uppträdanden kommer genomföras resten av året. 

För dig som ska uppträda under 2020:

Du som redan bokats som artist för 2020 genomför dina uppträdanden som bestämt. Så här går det till: 
  • Vårdenheten kontaktar dig och ni kommer överens om ett datum.
  • Påminn alltid beställaren om att de måste skicka in en beställning till kulturförvaltningen.
  • När kulturförvaltningen har fått beställningen och du har tackat ja så skickas en bekräftelse till både dig som kulturutövare och till beställaren. Först då är bokningen definitiv.
  • Ring kontaktpersonen på vårdenheten några dagar innan uppdraget för att ta reda på mer om vilken publik du möter, eventuella önskemål från beställaren, storlek på lokal eller bara bekräfta att du kommer.
  • Åk aldrig ut till en vårdenhet och gör ett jobb som du inte fått bekräftat av kulturförvaltningen.
  • Om beställaren avbokar en bekräftad bokning senare än tre vardagar före överenskommet datum har du rätt att erhålla sedvanligt arvode. Informera även kulturförvaltningen om avbokningen.
  • Efter genomfört program ska du ha ditt arvodesunderlag undertecknat av beställaren (rekvireras från kulturförvaltningen). Har du A-skatt skickar du in månadsvis in arvodesunderlaget till kulturförvaltningen. Har du F-skatt skickar du in underlaget månadsvis tillsammans med fakturan.
  • Om en gruppmedlem slutar måste gruppen samråda med kulturförvaltningen innan en ny medlem engageras.
  • Vid enstaka tillfällen kan gruppen ta in en vikarie. Ersätts en förgrundsartist måste beställaren alltid godkänna bytet. Beställaren har i dessa fall rätt att byta program. I det fall beställaren önskar utbyte av program får de andra artisterna i gruppen inget arvode.

Projektstöd kultur och hälsa

Kulturförvaltningen har infört ett särskilt stöd som kallas Projektstöd kultur och hälsa. Det tilldelas ett fåtal projekt som ingår i ett långsiktigt samarbete med en sjukhusavdelning eller vårdenhet. Syftet är att vårdtagare, personal och anhöriga ska få ett kulturinslag som är återkommande. Projektstöden söks i samverkan med aktuell vårdgivare. Totalt beviljar kulturnämnden cirka 10 projekt per år.

Läs mer om Projektstöd kultur och hälsa