Hoppa till huvudinnehåll

Beviljade stöd- pensionärsorganisationer

Diarienummer
AKTNR 37-11266

Beviljade stöd 2019

 
Organisation
Belopp
Pensionärernas Riksorganisation (PRO) Stockholms län 585 404 kr
Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG) Stockholm-Gotlands distrikt 158 186 kr
Svenska Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF) Distrikt Stockholm 345 580 kr
SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet 575 290 kr
Sverigefinska Pensionärer (SFP) Stockholms Distrikt  150 540 kr 

Beviljade stöd 2018

 
Organisation
Belopp
SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet 75 290 kr
Pensionärernas Riksorganisation (PRO) Stockholms län 585 404 kr
Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG) Stockholms läns distrikt

158 186 kr

Svenska Kommunalpensionärernas Förbund(SKPF)Distrikt Stockholms län 345 580 kr
Sverigefinska Pensionärer (SFP) Stockholms Distrikt 150 540 kr 

Beviljade stöd 2017

 
Organisation
Belopp
Pensionärernas Riksorganisation (PRO)Stockholms län 608 472 kr
Riksförbundet Pensionä(rs Gemenskap (RPG) Stockholms läns distrikt 158 474 kr
Svenska Kommunalpensionärerna Förbund (SKPF) Distrikt Stockholm 339 716 kr
Sveriges Pensionärsförbund(SPF) Stockholmsdistriktet 557 802 kr
Sverigefinska Pensionärer (SFP) Stockholmsdistriktet  150 536 kr
 

Beviljade stöd 2016

 
Organisation
Belopp
Pensionärernas Riksorganisation (PRO) Stockholms län 610 040 kr
Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Stockholmsdistriktet 559 045 kr
Svenska kommunalpensionärers förbund (SKPF) distrikt Stockholm 309 980 kr
Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF) distrikt Stockholm 174 675 kr
Riksförbundet Pensionärs Gemenskap (RPG) Stockholms läns distrikt 161 260 kr