Hoppa till huvudinnehåll

Konstansvariga

Diarienummer
AKTNR 198-7643
Meshes, Katy Kirbach, Södersjukhuset

Syntolkning: En person går i en lång korridor med flera konstverk på ena väggen.

Denna sida vänder sig till dig som är konstansvarig på ett sjukhus, en förvaltning eller annan arbetsplats i landstinget. Landstingsfullmäktige har beslutat att alla förvaltningar och bolag ska utse konstansvariga på sina arbetsplatser. Du som är konstansvarig har som uppgift att se till att konsten sköts på bästa sätt på din arbetsplats och du fungerar som kontaktperson för konstenheten på kulturförvaltningen. Yttersta ansvaret för Stockholms läns landstings konst har kulturnämnden, och det är vi på kulturförvaltningen som arbeterar med konsten.

Du som är konstansvarig

 • ansvarar för årlig inventering av konsten, med stöd av kulturförvaltningen
 • fungerar som kulturförvaltningens kontaktperson
 • ser till att bli informerad när åtgärder vidtas på arbetsplatsen som berör konsten
 • kontaktar kulturförvaltningen om åtgärder vidtas som berör konsten på din arbetsplats
 • ser till att kontaktuppgifter för konstansvarig på din arbetsplats är aktuella hos kulturförvaltningen
 • vid särskilda tillfällen har du möjlighet att delta vid nyinköp av konst till din arbetsplats

Råd och riktlinjer

All konst är registrerad på kulturförvaltningen i en databas.
Kulturförvaltningen ansvarar för att konsten är registrerad, det vill säga att varje konstverk har en etikett och ett registreringsnummer. Förvaltningen för ett centralt register över all landstingsägd konst. I registret finns uppgifter om konstverkets titel, konstnärens namn, registreringsnummer, teknik/material, format, var konstverket är placerat, inköpsställe och inköpspris.

Konsten hängs av kulturförvaltningens personal.
Hängning av konst görs i de flesta fall av kulturförvaltningens personal som har kunskap och erfarenhet av att placera konsten på ett sätt som säkrar konsten.

Inventering sker årligen tack vare våra konstansvariga!
Alla landstingets arbetsplatser ansvarar för att konsten i den egna verksamheten inventeras årligen. Du som är konstansvarig fungerar som kontaktperson till kulturförvaltningen i samband med inventeringen. En inventering innebär en genomgång av vilken konst som finns på din arbetsplats och var den är placerad.

Omplacera verk i minsta möjliga mån
Konstverken ska i möjligaste mån hänga kvar där kulturförvaltningen har placerat dem. Vid omplacering av verk ska kulturförvaltningen kontaktas så att den nya placeringen registreras. Överväg noga den nya placeringen med tanke på tillgänglighet, bevakning och belysning i lokalen. Man får alltså inte själv flytta konsten. Kontakt sker via formulär.

Kontakta kulturförvaltningen vid organisationsförändring
Vid organisationsförändringar och större omflyttningar inom landstinget eller om verksamheten ska tas över av en entreprenör ska kulturförvaltningen alltid kontaktas. Detta gäller oavsett om konsten ska vara kvar i den berörda verksamheten, omfattas av depositionsavtal eller tas därifrån. Kulturförvaltningen ansvarar då för inventering, magasinering, eventuella reparationer, omhängning samt för att upprätta depositionsavtal.

Kontakta kulturförvaltningen vid skadade eller nedtagna konstverk
Om du hittar trasiga eller nedtagna konstverk på din arbetsplats kontaktar du kulturförvaltningen så hjälper vi till med renovering eller omplacering.

Gör polisanmälan vid stöld 
I händelse av stöld ska du göra en polisanmälan och skicka en kopia av anmälan till kulturförvaltningen. Kulturförvaltningen meddelar polisen kompletterande uppgifter.

Så här arbetar vi med att placera konst från konstbeståndet

 • Ett första urval av konst görs av en av våra konstsakkunniga, oftast baserat på ett besök i era lokaler.
 • Därefter sker ett samråd med er i personalen och ni utser två till tre personer som har övrigas mandat att representera verksamheten.
 • Vi prioriterar patientutrymmen såsom besöks- och undersökningsrum, väntrum och korridorer, samt gemensamma publika utrymmen såsom konferensrum.
 • Vi rekommenderar att lokalerna, om möjligt, är färdigmöblerade och i övrigt i gott skick, allt för bästa resultat.
 • Ibland kan det handla om att i första hand omdisponera och hänga om den konst som redan finns i lokalerna.

Arbetsplatsen utser en konstansvarig

Varje arbetsplats som har konst från landstingets kulturförvaltning har utsett en person i personalen som konstansvarig. Den konstansvarige har som uppgift att se till att konsten sköts på bästa sätt på arbetsplatsen och fungerar som kontaktperson för kulturförvaltningen.