Hoppa till huvudinnehåll

Beviljade stöd till ungdomsorganisationer 2019 vt

Diarienummer
AKTNR 2435-11255
Aktiv Ungdom Stockholms län 207 547 kr
Astronomisk Ungdoms Stockholmsdistrikt 179 887 kr

Birka Scoutdistrikt

111 950 kr
Equmenia Stockholm 190 733 kr
Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland 150 000 kr

KFUK-KFUM Stockholm-Gotland                                                  

809 499 kr

Pingst Ung i Stockholms län 222 428 kr
Popkollo Stockholm 166 898 kr
Roslagens Scoutdistrikt

107 399 kr

RUM:s Stockholmsdistrikt 322 347 kr
SAUF Region Stockholm 276 486 kr
Stockholms distrikt av Förbundet Skog och Ungdom 211 288 kr
Stockholms distrikt av IOGT-NTO:s Juniorförbund 167 823 kr
Stockholms Elevkårer 1 273 616 kr
Stockholms läns 4 H 279 848 kr
Stockholms läns Blåbandsungdom 172 867 kr
Stockholms läns Unga Katoliker 211 498 kr
Stockholms Schackförbund    941 281 kr
Stockholms Scoutdistrikt 257 141 kr
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift        243 740 kr
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Region Stockholm 170 766 kr
Sveriges Elevråd – STHLM 170 051 kr
Sveriges Frimärksungdom, Stockholmsdistriktet 167 487 kr
Sverok Stockholmsdistriktet  268 541 kr
Syrianska/Arameiska Akademikerföreningen Region Stockholm 199 434 kr
Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet Region Stockholm 224 109 kr
Södertörns Scoutdistrikt         180 083 kr
Turkiska Ungdomsförbundet Distrikt Stockholm 185 857 kr
Ung Media Stockholm 500 915 kr
Unga Örnar Stockholms län    186 697 kr
Verdandi Stockholms Ungdomsdistrikt 187 496 kr
Vi Unga i Stockholms län         179 593 kr
Östra Svealands Hundungdom 192 330 kr

Beviljade stöd till ungdomsorganisationer 2018 ht

 

Aktiv Ungdom Stockholms län

216 453 kr

Birka Scoutdistrikt

117 788 kr

Europeiska Ungdomsparlamentet Öst

170 380 kr

Equmenia Stockholm

199 613 kr

Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland

178 153 kr

KFUK-KFUM Stockholm-Gotland

830 159 kr

Pingst Ung i Stockholms län

226 125 kr

Popkollo Stockholm

168 740 kr

Roslagens Scoutdistrikt

105 350 kr

RUM:s Stockholmsdistrikt

360 758 kr

SAUF Region Stockholm

285 064 kr

SOKU Region Stockholm

276 817 kr

Stockholms distrikt av Förbundet Skog och Ungdom

208 767 kr

Stockholms distrikt av IOGT-NTO:s Juniorförbund

169 171 kr

Stockholms Elevkårer

1 329 138 kr

Stockholms läns 4H

281 999 kr

Stockholms läns Blåbandsungdom

172 928 kr

Stockholms läns Unga Katoliker

215 244 kr

Stockholms läns Ungdomsskytteförbund

180 571 kr

Stockholms Schackförbund

899 030 kr

Stockholms Scoutdistrikt av SSF

258 812 kr

Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift

245 686 kr

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Region Stockholm

168 308 kr

Sveriges Elevråd – STHLM

167 228 kr

Sveriges Frimärksungdom, Stockholmsdistriktet

175 044 kr

Sverok Stockholmsdistriktet

356 527 kr

Syrianska/Arameiska Akademikerföreningen Region Stockholm

197 886 kr

Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet Region Stockholm

228 888 kr

Södertörns Scoutdistrikt

184 819 kr

Turkiska Ungdomsförbundet Distrikt Stockholm

203 844 kr

Ung Media Stockholm

248 535 kr

Unga Forskare Stockholm

183 118 kr

Unga Örnar Stockholms län

177 937 kr

Verdandi Stockholms Ungdomsdistrikt

190 502 kr

Vi Unga i Stockholms län

189 768 kr

Östra Svealands Hundungdom

194 733 kr

Beviljade stöd till ungdomsorganisationer 2018 vt

 

Aktiv Ungdom Stockholms län

216 453 kr

Europeiska Ungdomsparlamentet Öst           

170 381 kr

Birka Scoutdistrikt 

117 788 kr

Equmenia Stockholm

199 613 kr

Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland

178 153 kr

KFUK-KFUM Stockholm-Gotland

830 160 kr

Pingst Ung i Stockholms län

226 125 kr

Popkollo Stockholm

168 740 kr

Roslagens Scoutdistrikt

105 350 kr

RUM:s Stockholmsdistrikt

360 758 kr

SAUF Region Stockholm

285 065 kr

SOKU Region Stockholm

276 818 kr

Stockholms distrikt av Förbundet Skog och Ungdom

208 767 kr

Stockholms distrikt av IOGT-NTO:s Juniorförbund

169 172 kr

Stockholms distrikt av Ungdomens Nykterhetsförbund

166 451 kr

Stockholms Elevkårer

1 329 139 kr

Stockholms läns 4H

281 999 kr

Stockholms läns Blåbandsungdom

172 928 kr

Stockholms läns Unga Katoliker

215 244 kr

Stockholms läns Ungdomsskytteförbund

180 571 kr

Stockholms Schackförbund

899 031 kr

Stockholms Scoutdistrikt av SSF

258 813 kr

Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift

245 685 kr

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Region Stockholm

168 308 kr

Sveriges Elevråd – STHLM

167 229 kr

Sveriges Frimärksungdom, Stockholmsdistriktet

175 044 kr

Sverok Stockholmsdistriktet

356 526 kr

Syrianska/Arameiska Akademikerföreningen Region Stockholm

197 886 kr

Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet Region Stockholm

228 889 kr

Södertörns Scoutdistrikt

184 819 kr

Turkiska Ungdomsförbundet Distrikt Stockholm

203 845 kr

Ung Media Stockholm

248 535 kr

Unga Forskare Stockholm

183 119 kr

Unga Örnar Stockholms län

177 937 kr

Verdandi Stockholms Ungdomsdistrikt

190 502 kr

Vi Unga i Stockholms län

189 768 kr

Östra Svealands Hundungdom

194 734 kr