Hoppa till huvudinnehåll

Beviljade stöd till ungdomsorganisationer

Diarienummer
AKTNR 2435-16434

Beviljade stöd till ungdomsorganisationer ht 2020

 

Aktiv Ungdom Stockholms län

211 647 kr

Astronomisk ungdoms stockholmsdistrikt

208 239 kr

Birka Scoutdistrikt

128 581 kr

Equmenia Stockholm

185 038 kr

Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland

172 917 kr

KFUM Stockholm Gotland

845 730 kr

Pingst Ung i Stockholms län

241 286 kr

Popkollo Stockholm

171 448 kr

Roslagens Scoutdistrikt

131 097 kr

RUM:s Stockholmsdistrikt

306 248 kr

SAUF Region Stockholm

287 877 kr

SOKU Region Stockholm

270 027 kr

Stockholms distrikt av Förbundet Skog och Ungdom

201 231 kr

Stockholms Elevkårer

1 543 165 kr

Stockholms läns 4H

289 865 kr

Stockholms läns Blåbandsungdom

179 782 kr

Stockholms läns Unga Katoliker

209 611 kr

Stockholms Schackförbund

1 109 363 kr

Stockholms Scoutdistrikt

299 165 kr

Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift

256 154 kr

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Region Stockholm

169 412 kr

Sveriges Elevråd – STHLM

170 501 kr

Sveriges Frimärksungdom, Stockholmsdistriktet

169 176 kr

Sverok Stockholmsdistriktet

291 050 kr

Syrianska/Arameiska Akademikerföreningen Region Stockholm

205 445 kr

Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet Region Stockholm

230 207 kr

Södertörns Scoutdistrikt

194 275 kr

Turkiska Ungdomsförbundet Distrikt Stockholm

184 232 kr

Unga Örnar Stockholms län

210 510 kr

Verdandi Stockholms Ungdomsdistrikt

191 145 kr

Vi Unga Stockholm

194 507 kr

Östra Svealands Hundungdom

197 679 kr

Beviljade stöd till ungdomsorganisationer vt 2020

 

Aktiv Ungdom Stockholms län

211 647 kr

Astronomisk ungdoms stockholmsdistrikt

208 238 kr

Birka Scoutdistrikt

128 580 kr

Equmenia Stockholm

185 037 kr

Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland

172 916 kr

KFUM Stockholm Gotland

845 730 kr

Pingst Ung i Stockholms län

241 287 kr

Popkollo Stockholm

171 449 kr

Roslagens Scoutdistrikt

131 097 kr

RUM:s Stockholmsdistrikt

306 248 kr

SAUF Region Stockholm

287 877 kr

SOKU Region Stockholm

270 027 kr

Stockholms distrikt av Förbundet Skog och Ungdom

201 230 kr

Stockholms Elevkårer

1 543 164 kr

Stockholms läns 4H

289 866 kr

Stockholms läns Blåbandsungdom

179 782 kr

Stockholms läns Unga Katoliker

209 611 kr

Stockholms Schackförbund

1 109 363 kr

Stockholms Scoutdistrikt

299 166 kr

Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift

256 154 kr

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Region Stockholm

169 413 kr

Sveriges Elevråd – STHLM

170 502 kr

Sveriges Frimärksungdom, Stockholmsdistriktet

169 176 kr

Sverok Stockholmsdistriktet

291 049 kr

Syrianska/Arameiska Akademikerföreningen Region Stockholm

205 444 kr

Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet Region Stockholm

230 207 kr

Södertörns Scoutdistrikt

194 275 kr

Turkiska Ungdomsförbundet Distrikt Stockholm

184 233 kr

Unga Örnar Stockholms län

210 511 kr

Verdandi Stockholms Ungdomsdistrikt

191 145 kr

Vi Unga Stockholm

194 507 kr

Östra Svealands Hundungdom

197 679 kr

Beviljade stöd till ungdomsorganisationer ht 2019
Uppdaterat 2020-02-07

Aktiv Ungdom Stockholms län

207 547 kr

Astronomisk ungdoms stockholmsdistrikt

179 888 kr

Birka Scoutdistrikt

112 412 kr

Equmenia Stockholm

190 732 kr

Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland

150 000 kr

KFUK-KFUM Stockholm-Gotland

809 499 kr

Pingst Ung i Stockholms län

222 427 kr

Popkollo Stockholm

166 899 kr

Roslagens Scoutdistrikt

102 840 kr

RUM:s Stockholmsdistrikt

322 346 kr

SAUF Region Stockholm

276 485 kr

SOKU Region Stockholm

262 445 kr

Stockholms distrikt av Förbundet Skog och Ungdom

211 288 kr

Stockholms Elevkårer

1 273 616 kr

Stockholms läns 4H

279 849 kr

Stockholms läns Blåbandsungdom

172 868 kr

Stockholms läns Unga Katoliker

211 499 kr

Stockholms Scoutdistrikt

263 045 kr

Stockholms Schackförbund

941 281 kr

Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift

243 740 kr

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Region Stockholm

170 765 kr

Sveriges Elevråd – STHLM

170 051 kr

Sveriges Frimärksungdom, Stockholmsdistriktet

167 487 kr

Sverok Stockholmsdistriktet

268 541 kr

Syrianska/Arameiska Akademikerföreningen Region Stockholm

199 434 kr

Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet Region Stockholm

224 109 kr

Södertörns Scoutdistrikt

178 276 kr

Turkiska Ungdomsförbundet Distrikt Stockholm

185 856 kr

Ung Media Stockholm

500 914 kr

Unga Örnar Stockholms län

186 698 kr

Verdandi Stockholms Ungdomsdistrikt

187 496 kr

Vi Unga i Stockholms län

179 593 kr

Östra Svealands Hundungdom

192 330 kr

Beviljade stöd till ungdomsorganisationer vt 2019

 

Aktiv Ungdom Stockholms län

207 547 kr

Astronomisk Ungdoms Stockholmsdistrikt

179 887 kr

Birka Scoutdistrikt

111 950 kr

Equmenia Stockholm

190 733 kr

Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland

150 000 kr

KFUK-KFUM Stockholm-Gotland                                                  

809 499 kr

Pingst Ung i Stockholms län

222 428 kr

Popkollo Stockholm

166 898 kr

Roslagens Scoutdistrikt

107 399 kr

RUM:s Stockholmsdistrikt

322 347 kr

SAUF Region Stockholm

276 486 kr

Stockholms distrikt av Förbundet Skog och Ungdom

211 288 kr

Stockholms distrikt av IOGT-NTO:s Juniorförbund

167 823 kr

Stockholms Elevkårer

1 273 616 kr

Stockholms läns 4 H

279 848 kr

Stockholms läns Blåbandsungdom

172 867 kr

Stockholms läns Unga Katoliker

211 498 kr

Stockholms Schackförbund   

941 281 kr

Stockholms Scoutdistrikt

257 141 kr

Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift       

243 740 kr

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Region Stockholm

170 766 kr

Sveriges Elevråd – STHLM

170 051 kr

Sveriges Frimärksungdom, Stockholmsdistriktet

167 487 kr

Sverok Stockholmsdistriktet 

268 541 kr

Syrianska/Arameiska Akademikerföreningen Region Stockholm

199 434 kr

Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet Region Stockholm

224 109 kr

Södertörns Scoutdistrikt        

180 083 kr

Turkiska Ungdomsförbundet Distrikt Stockholm

185 857 kr

Ung Media Stockholm

500 915 kr

Unga Örnar Stockholms län   

186 697 kr

Verdandi Stockholms Ungdomsdistrikt

187 496 kr

Vi Unga i Stockholms län        

179 593 kr

Östra Svealands Hundungdom

192 330 kr

Beviljade stöd till ungdomsorganisationer 2018 ht

 

Aktiv Ungdom Stockholms län

216 453 kr

Birka Scoutdistrikt

117 788 kr

Europeiska Ungdomsparlamentet Öst

170 380 kr

Equmenia Stockholm

199 613 kr

Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland

178 153 kr

KFUK-KFUM Stockholm-Gotland

830 159 kr

Pingst Ung i Stockholms län

226 125 kr

Popkollo Stockholm

168 740 kr

Roslagens Scoutdistrikt

105 350 kr

RUM:s Stockholmsdistrikt

360 758 kr

SAUF Region Stockholm

285 064 kr

SOKU Region Stockholm

276 817 kr

Stockholms distrikt av Förbundet Skog och Ungdom

208 767 kr

Stockholms distrikt av IOGT-NTO:s Juniorförbund

169 171 kr

Stockholms Elevkårer

1 329 138 kr

Stockholms läns 4H

281 999 kr

Stockholms läns Blåbandsungdom

172 928 kr

Stockholms läns Unga Katoliker

215 244 kr

Stockholms läns Ungdomsskytteförbund

180 571 kr

Stockholms Schackförbund

899 030 kr

Stockholms Scoutdistrikt av SSF

258 812 kr

Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift

245 686 kr

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Region Stockholm

168 308 kr

Sveriges Elevråd – STHLM

167 228 kr

Sveriges Frimärksungdom, Stockholmsdistriktet

175 044 kr

Sverok Stockholmsdistriktet

356 527 kr

Syrianska/Arameiska Akademikerföreningen Region Stockholm

197 886 kr

Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet Region Stockholm

228 888 kr

Södertörns Scoutdistrikt

184 819 kr

Turkiska Ungdomsförbundet Distrikt Stockholm

203 844 kr

Ung Media Stockholm

248 535 kr

Unga Forskare Stockholm

183 118 kr

Unga Örnar Stockholms län

177 937 kr

Verdandi Stockholms Ungdomsdistrikt

190 502 kr

Vi Unga i Stockholms län

189 768 kr

Östra Svealands Hundungdom

194 733 kr

Beviljade stöd till ungdomsorganisationer 2018 vt

 

Aktiv Ungdom Stockholms län

216 453 kr

Europeiska Ungdomsparlamentet Öst           

170 381 kr

Birka Scoutdistrikt 

117 788 kr

Equmenia Stockholm

199 613 kr

Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland

178 153 kr

KFUK-KFUM Stockholm-Gotland

830 160 kr

Pingst Ung i Stockholms län

226 125 kr

Popkollo Stockholm

168 740 kr

Roslagens Scoutdistrikt

105 350 kr

RUM:s Stockholmsdistrikt

360 758 kr

SAUF Region Stockholm

285 065 kr

SOKU Region Stockholm

276 818 kr

Stockholms distrikt av Förbundet Skog och Ungdom

208 767 kr

Stockholms distrikt av IOGT-NTO:s Juniorförbund

169 172 kr

Stockholms distrikt av Ungdomens Nykterhetsförbund

166 451 kr

Stockholms Elevkårer

1 329 139 kr

Stockholms läns 4H

281 999 kr

Stockholms läns Blåbandsungdom

172 928 kr

Stockholms läns Unga Katoliker

215 244 kr

Stockholms läns Ungdomsskytteförbund

180 571 kr

Stockholms Schackförbund

899 031 kr

Stockholms Scoutdistrikt av SSF

258 813 kr

Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift

245 685 kr

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Region Stockholm

168 308 kr

Sveriges Elevråd – STHLM

167 229 kr

Sveriges Frimärksungdom, Stockholmsdistriktet

175 044 kr

Sverok Stockholmsdistriktet

356 526 kr

Syrianska/Arameiska Akademikerföreningen Region Stockholm

197 886 kr

Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet Region Stockholm

228 889 kr

Södertörns Scoutdistrikt

184 819 kr

Turkiska Ungdomsförbundet Distrikt Stockholm

203 845 kr

Ung Media Stockholm

248 535 kr

Unga Forskare Stockholm

183 119 kr

Unga Örnar Stockholms län

177 937 kr

Verdandi Stockholms Ungdomsdistrikt

190 502 kr

Vi Unga i Stockholms län

189 768 kr

Östra Svealands Hundungdom

194 734 kr