Hoppa till huvudinnehåll

Redovisning Projektstöd

Diarienummer
AKTNR 2511-10949
Projektstöd ska redovisas senast två månader efter projektets slutdatum.

Hur går redovisningen till?

Genom att skicka in kulturförvaltningens redovisningsformulär. Formuläret innehåller bland annat:

  • beskrivning av genomfört projekt
  • ekonomisk redovisning
  • antal publik/besökare
  • åldersuppdelad statistik
  • annan relevant information.

Av redovisningen ska klart framgå hur stödet använts. Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att återkrävas av kulturnämnden.
 

Uppföljning

Kulturförvaltningen gör årligen även en fördjupad uppföljning av ett antal av de organisationer som får stöd. Företrädare från Region Stockholm måste ges rätt att ta del av de handlingar som behövs för att kunna granska hur kulturnämndens stöd använts i verksamheten.