Hoppa till huvudinnehåll

Om kulturutbud

Diarienummer
AKTNR 2541-9652
Stockholms läns landsting har lång tradition av att erbjuda patienter ett varierat kulturutbud där de befinner sig. 
Vårdens verksamheter har möjlighet att beställa kulturutbud till subventionerat pris. Kulturaktörer har också möjlighet att söka subventioneringsstöd för program till vård och omsorgsverksamheter. Det finns också ett ekonomiskt Projektstöd Kultur och hälsa.
Om kultur och hälsa

Vi pratar om kultur och hälsa som ett ganska brett fält. Ibland är fokus på det som sker i samarbete med kommuner, kultur inom vård och omsorg. I landstinget handlar det om kultur inom hälso- och sjukvård. Målet med all vår verksamhet är att den ska vara anpassad för mottagaren, den som möter kulturen. Därför krävs det många olika kompetenser i arbete med kultur och hälsa. Ett nyinrättat Kompetenscentrum för kultur och hälsa arbetar med att belysa den forskning som pågår kring kulturens hälsofrämjande effekter. Ett nytt beställningsbart kulturutbud kommer att presenteras i en digital katalog och kan beställas från vintern 2018. Det kommer att vara fullt av nya program/workshops och ger nya kulturaktörer en chans att bidra till ett mer varierat och kreativt!