Hoppa till huvudinnehåll

Kick-off konferens 26 oktober 2018

Diarienummer
AKTNR 2564-10041
Konferens 20181026_03
Den 26 oktober 2018 genomförde Kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting en kickoff för den nya regionala kulturstrategin. Konferensens syfte var att öka kännedomen om kulturstrategin men också skapa en grund för framtida dialoger och ökad regional samverkan kring konst och kultur.

På plats samlades ett hundratal företrädare från Stockholms läns landstings olika verksamheter, kultur- och fritidschefer och andra representanter från länets 26 kommuner, och företrädare för länets kulturliv och civilsamhälle.

Eva Bergquist, chef för kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting, inledde konferensen med att berätta om landstingets roll och möjligheter i genomförandet av kulturstrategin. Därefter presenterade Tillväxt- och regionplaneförvaltningen den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, som strategin utgör en del av, och gav en bild av hur stockholmaren 2050 ser ut.

Konferensen bjöd därefter på panelsamtal med företrädare för landstinget, kommunerna och kulturlivet. Här presenterades pågående lokala och regionala samverkansprocesser och -projekt som redan pekar mot kulturstrategins mål, insatsområden och prioriteringar. Efter varje panel fick alla konferensdeltagare själva tillfälle att diskutera möjligheter till ökad samverkan inom kulturstrategins respektive insatsområden.

Ta gärna del av dokumentationen från dagen på denna webbsida i form av filmer, bilder och powerpoint-presentationer.

Nästa större kulturstrategikonferens är planerad till maj 2019.

 

Konferens 20181026_02


Kulturstrategins fyra utpekade insatsområden:
  • öka tillgängligheten till och deltagandet i kulturlivet
  • stärka möjligheterna till konstnärlig utveckling
  • omfatta digitaliseringens möjligheter och utmaningar
  • använda kultur och kulturmiljöer som resurs samhällsplaneringen