Hoppa till huvudinnehåll

Enheten för stöd, Kultur i vården

Diarienummer
AKTNR 2159-7972

Kontaktpersoner


Catharina Fogelström
Avdelningschef strategisk samordning
08-123 378 31
Nina Andersson Tallec
Frågor om bild och form, barn och unga. Handläggare av kultur- och föreningsstöd.
08-123 378 45
Kajsa Bellander
Kulturarvs- och museifrågor. Handläggare av kulturstöd.
08-123 378 44
Agneta Olofsson
Dans och cirkusfrågor. Handläggare av kulturstöd och stöd till studieförbund.
08-123 378 34
Fredrik Schlott
Teaterfrågor. Handläggare av kultur- och föreningsstöd.
08-123 378 33
Kristina Solberg
Film, litteratur, bibliotek och läsfrämjandefrågor. Handläggare av kulturstöd.
08-123 378 35
Birgit Olsson
Handläggare kultur i vården
08-123 378 40
Karolina Wikander
Handläggare kultur i vården
08-123 378 41