Hoppa till huvudinnehåll

Beviljade stöd till kultur

Diarienummer
AKTNR 90-7938

Listan nedan fylls löpande på under året när stöd beviljas. Klicka på stödets namn för att komma till listan av beviljade stöd. 

Verksamhetsstöd

Projektstöd

Projektstöd kultur i vården

Scenkonststöd 

 

Kulturstöd kontinuerlig eller tillfällig verksamhet 2015-2016

Projektstöd kultur i skärgården 2015-2016

Projektstöd ung aktiv kultur 2015-2016

Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet 2016

 

Beslut tidigare än 2015 kan rekvireras från registrator.kultur@sll.se