Hoppa till huvudinnehåll

Avdelning för verksamhets- och ledningsstöd

Diarienummer
AKTNR 2161-8352

Kulturförvaltningen


Förvaltningschef

Eva Bergquist
Förvaltningschef
08- 123 378 01

Kulturstöd, föreningsliv och folkbildning

Catharina Fogelström
Chef enheten för kultur- och föreningsstöd samt Kultur i vården.
08-123 378 31
Nina Andersson Tallec
Frågor om bild och form, barn och unga. Handläggare av kultur- och föreningsstöd.
08-123 378 45
Kajsa Bellander
Kulturarvs- och museifrågor. Handläggare av kulturstöd.
08-123 378 44
Agneta Olofsson
Dans och cirkusfrågor. Handläggare av kulturstöd och stöd till studieförbund.
08-123 378 34
Brita Osafo
Internationella frågor samt kulturella och kreativa näringar.
08-123 378 46
Fredrik Schlott
Teaterfrågor. Handläggare av kultur- och föreningsstöd.
08-123 378 33
Kristina Solberg
Film, litteratur, bibliotek och läsfrämjandefrågor. Handläggare av kulturstöd.
08-123 378 35
Margareta Wennerberg
Musik- och musikteaterfrågor. Handläggare av kultur- och föreningsstöd samt projektstöd Kultur i vården.
08-123 378 32

Kultur i vården

Birgit Olsson
Handläggare kultur i vården
08-123 378 40
Karolina Wikander
Handläggare kultur i vården
08-123 378 41

Konst i landstinget

Elisabeth Wengström
Chef konstenheten
08-123 378 51
Susanne Andersson Kopp
Projektledare konstnärlig gestaltning
08-123 378 55
Inga-Lill Bäckström
Projektledare konstnärlig gestaltning
08-123 378 52
Kristina Bergqvist-Selder
Samordnare konsthandläggare
08-123 378 63
Arne Börjesson
Konsthandläggare, vård av konst
08-123 378 62
Xueyin Chen (föräldraledig)
Verksamhetskoordinator
Finbar Krook Rosato
Projektledare konstnärlig gestaltning
08-123 378 58
Gabriela Lopez
Konstinventerare
072-5823157
Renée Lord
Konsthandläggare, vård av konst
08-123 378 59
Joakim Norrman
Konsthandläggare, vård av konst
08-123 378 61
Sofia Palmgren
Projektledare konstnärlig gestaltning
08-123 378 67
Elisabeth Persson
Konsthandläggare, vård av konst
08-123 378 60
Tove Schalin
Verksamhetskoordinator
08-123 378 57
Torunn Skoglund
Projektledare konstnärlig gestaltning
08-123 378 65
Martin West
Projektledare konstnärlig gestaltning
08-123 378 53
Anna Wignell
Projektledare konstnärlig gestaltning
08-123 378 66
Mia Zeeck
Projektledare konstnärlig gestaltning
08-123 378 54
Cecilia von Schantz
Kommunikatör konsten på Nya Karolinska Solna
08-123 378 64

Administration och kommunikation

Harald Lindkvist
Chef administration och kommunikation
Harald Lindkvist
Chef administration och kommunikation
Haris Agic
Projektledare Kompetenscentrum
Haris Agic
Projektledare Kompetenscentrum
Tuula Ampuja
Interna administrativa system, statistik
08-123 378 16
Tuula Ampuja
Interna administrativa system, statistik
08-123 378 16
Jan Brundell
IT- drift lokalt nätverk, säkerhetsansvarig, telefoni- och lokalfrågor
08-123 378 21
Jan Brundell
IT- drift lokalt nätverk, säkerhetsansvarig, telefoni- och lokalfrågor
08-123 378 21
Sofia Emthén
Kommunikatör
072-598 15 12
Sofia Emthén
Kommunikatör
072-598 15 12
Johan Eriksson
IT-samordnare
08-123 378 20
Johan Eriksson
IT-samordnare
08-123 378 20
Carin Fahlén
Kommunikatör
070-484 22 34
Carin Fahlén
Kommunikatör
070-484 22 34
Torbjörn Karlsson
Ekonomiassistent och biträdande registrator
08-123 378 14
Torbjörn Karlsson
Ekonomiassistent och biträdande registrator
08-123 378 14
Monica Lagergren
Ekonom
08-123 378 15
Monica Lagergren
Ekonom
08-123 378 15
Jerker Larsson
Systemförvaltning och utveckling
08-123 378 17
Jerker Larsson
Systemförvaltning och utveckling
08-123 378 17
Ulrika Lindblad
Projektledare Kompetenscentrum
Ulrika Lindblad
Projektledare Kompetenscentrum
David Malmberg
Ekonom
Torbjörn Neiman
Utvecklingschef inom kultur och idrott för kommunerna i Stockholms län
08-123 378 06
Torbjörn Neiman
Utvecklingschef inom kultur och idrott för kommunerna i Stockholms län
08-123 378 06
Jessica Nordström
Registrator och arkivarie
08-123 378 12
Jessica Nordström
Registrator och arkivarie
08-123 378 12
Jenny Vanhainen (föräldraledig)
Ekonom
Jenny Vanhainen (föräldraledig)
Ekonom
Lisa Wacklin
Processledare
08-123 378 65
Lisa Wacklin
Processledare
08-123 378 65
Katarina Wikström
Kommunikatör
072-598 15 43
Katarina Wikström
Kommunikatör
072-598 15 43