Hoppa till huvudinnehåll

Avdelning för verksamhets- och ledningsstöd

Diarienummer
AKTNR 2161-8352

Kulturförvaltningen


Förvaltningschef

Eva Bergquist
Förvaltningschef
08- 123 378 01

Kulturstöd, föreningsliv och folkbildning

Catharina Fogelström
Avdelningschef strategisk samordning
08-123 378 31
Nina Andersson Tallec
Frågor om bild och form, barn och unga. Handläggare av kultur- och föreningsstöd.
08-123 378 45
Kajsa Bellander
Kulturarvs- och museifrågor. Handläggare av kulturstöd.
08-123 378 44
Agneta Olofsson
Dans och cirkusfrågor. Handläggare av kulturstöd och stöd till studieförbund.
08-123 378 34
Fredrik Schlott
Teaterfrågor. Handläggare av kultur- och föreningsstöd.
08-123 378 33
Kristina Solberg
Film, litteratur, bibliotek och läsfrämjandefrågor. Handläggare av kulturstöd.
08-123 378 35

Kultur i vården

Birgit Olsson
Handläggare kultur i vården
08-123 378 40
Karolina Wikander
Handläggare kultur i vården
08-123 378 41

Konst i landstinget

Elisabeth Wengström
Avdelningschef, konst
08-123 378 51
Susanne Andersson Kopp
Projektledare konstnärlig gestaltning
08-123 378 55
Inga-Lill Bäckström
Projektledare konstnärlig gestaltning
08-123 378 52
Kristina Bergqvist-Selder
Samordnare konsthandläggare
08-123 378 63
Arne Börjesson
Konsthandläggare, vård av konst
08-123 378 62
Xueyin Chen (föräldraledig)
Verksamhetskoordinator
Finbar Krook Rosato
Projektledare konstnärlig gestaltning
08-123 378 58
Gabriela Lopez
Konstinventerare
072-5823157
Renée Lord
Konsthandläggare, vård av konst
08-123 378 59
Joakim Norrman
Konsthandläggare, vård av konst
08-123 378 61
Sofia Palmgren
Projektledare konstnärlig gestaltning
08-123 378 67
Elisabeth Persson
Konsthandläggare, vård av konst
08-123 378 60
Tove Schalin
Verksamhetskoordinator
08-123 378 57
Torunn Skoglund
Projektledare konstnärlig gestaltning
08-123 378 65
Martin West
Projektledare konstnärlig gestaltning
08-123 378 53
Anna Wignell
Projektledare konstnärlig gestaltning
08-123 378 66
Mia Zeeck
Projektledare konstnärlig gestaltning
08-123 378 54
Cecilia von Schantz
Kommunikatör konsten på Nya Karolinska Solna
08-123 378 64

Administration och kommunikation

Harald Lindkvist
Avdelningschef
Harald Lindkvist
Avdelningschef
Haris Agic
Projektledare Kompetenscentrum
Haris Agic
Projektledare Kompetenscentrum
Tuula Ampuja
Interna administrativa system, statistik
08-123 378 16
Tuula Ampuja
Interna administrativa system, statistik
08-123 378 16
Jan Brundell
IT- drift lokalt nätverk, säkerhetsansvarig, telefoni- och lokalfrågor
08-123 378 21
Jan Brundell
IT- drift lokalt nätverk, säkerhetsansvarig, telefoni- och lokalfrågor
08-123 378 21
Sofia Emthén
Kommunikatör
072-598 15 12
Sofia Emthén
Kommunikatör
072-598 15 12
Johan Eriksson
IT-samordnare
08-123 378 20
Johan Eriksson
IT-samordnare
08-123 378 20
Carin Fahlén
Kommunikationsstrateg, Pressansvarig
070-484 22 34
Carin Fahlén
Kommunikationsstrateg, Pressansvarig
070-484 22 34
Torbjörn Karlsson
Ekonomiassistent och biträdande registrator
08-123 378 14
Torbjörn Karlsson
Ekonomiassistent och biträdande registrator
08-123 378 14
Monica Lagergren
Ekonom
08-123 378 15
Monica Lagergren
Ekonom
08-123 378 15
Jerker Larsson
Systemförvaltning och utveckling
08-123 378 17
Jerker Larsson
Systemförvaltning och utveckling
08-123 378 17
Ulrika Lindblad
Projektledare Kompetenscentrum
Ulrika Lindblad
Projektledare Kompetenscentrum
Torbjörn Neiman
Utvecklingschef inom kultur och idrott för kommunerna i Stockholms län
08-123 378 06
Torbjörn Neiman
Utvecklingschef inom kultur och idrott för kommunerna i Stockholms län
08-123 378 06
Jessica Nordström
Registrator och arkivarie
08-123 378 12
Jessica Nordström
Registrator och arkivarie
08-123 378 12
Jenny Vanhainen
Ekonom
Jenny Vanhainen
Ekonom
Lisa Wacklin
Processledare
08-123 378 65
Lisa Wacklin
Processledare
08-123 378 65
Katarina Wikström
Kommunikatör
072-598 15 43
Katarina Wikström
Kommunikatör
072-598 15 43