Hoppa till huvudinnehåll

Norrtälje sjukhus

Diarienummer
AKTNR 232-7491

I februari 1996 invigdes det nya Norrtälje sjukhus, intill det mer än 100 år gamla lasarettet. Sjukhuset är prisbelönt och internationellt uppmärksammat för sin moderna arkitektur med öppna och ljusa vårdmiljöer och med väl integrerad konst.

Utformningen är resultatet av ett nära samarbete mellan arkitekter, konstnärer och vårdpersonal.

Konsten i huvudentrén
I och runt huvudentrén finns flera större konstnärliga gestaltningar som Torgny Larssons utomhusskulptur i kopparplåt, Kicki Bergqvist Selders bearbetning av golvet i öländsk kalksten i entréhallen och Åsa Herrgårds mobiler i vidje och tjärad märling i taket.

 

 

Utomhusgårdar
De två utomhusgårdarna kan upplevas på plats men också betraktas från omgivande byggnader. På Östra gården har Britt Mari Malmborg skapat en labyrint av stenplattor i gräset. Klippta häckar av vintergrön liguster bildar rum och i labyrintens centrum finns en rosenapel. Sex skulpturer står utplacerade som pjäser på en spelplan. Gestaltningen heter Babels hus.

Sten Dunér har på Västra gården skapat en treudd av natursten som vilar i en grund damm. Dammens botten är täckt av finkrossad svart granit som skapar en illusion av mystiskt djup. I gestaltningen ingår ett grönområde med gångstigar, en stentrappa, stenpartier och rabatter.

Konst som hjälper till att hitta rätt
I de centrala hisshallarna finns Gun Gordillos verk i metall och neon. Varje plan har fått sin egen ljusidentitet, i vissa av formerna ligger ljuset bakom metallen och bildar en aura kring verket, i andra är neonrören monterade på framsidan och uttrycket blir ett annat.

 

 

Belyst skulptur
Nere vid Norrtäljeån står Björn Erling Evensens skulptur Portal, gjuten i ljus gotländsk betong som putsats och slipats och delvis förgyllts. Den är belyst underifrån.

Ett av länets akutsjukhus
Norrtälje sjukhus är ett av länets akutsjukhus med uppemot 100 vårdplatser.