Hoppa till huvudinnehåll

Beviljade stöd till pensionärsorganisationer

Diarienummer
AKTNR 37-10684

 

Beviljade stöd 2019

Organisation Belopp
Pensionärernas Riksorganisation (PRO) Stockholms län 585 404 kr
Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG) Stockholm-Gotlands distrikt 158 186 kr
Svenska Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF) Distrikt Stockholm 345 580 kr
SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet 575 290 kr
Sverigefinska Pensionärer (SFP) Stockholms Distrikt    150 540 kr 

 

Beviljade stöd 2018

Organisation Belopp
SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet 575 290 kr
Pensionärernas Riksorganisation (PRO) Stockholms län 585 404 kr
Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG) Stockholms läns distrikt

158 186 kr

Svenska Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF) Distrikt Stockholms län 345 580 kr
Sverigefinska Pensionärer (SFP) Stockholms Distrikt 150 540 kr 

 

Beviljade stöd 2017

Organisation Belopp
PRO, Pensionärernas Riksorganisation, Stockholms län 608 472 kr
RPG, Riksförbundet Pensionärs Gemenskap, Stockholms läns distrikt 158 474 kr
SKPF, Svenska Kommunalpensionärerna, Distrikt Stockholm 339 716 kr
SPF, Sveriges Pensionärsförbund, Stockholmsdistriktet 557 802 kr
SFP, Sverigefinska Pensionärer, Stockholmsdistriktet  150 536 kr
 

 

Beviljade stöd 2016

Organisation Belopp
Pensionärernas Riksorganisation (PRO) Stockholms län 610 040 kr
Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Stockholmsdistriktet 559 045 kr
Svenska kommunalpensionärers förbund (SKPF) distrikt Stockholm 309 980 kr
Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF) distrikt Stockholm 174 675 kr
Riksförbundet Pensionärs Gemenskap (RPG) Stockholms läns distrikt  161 260 kr