Hoppa till huvudinnehåll

Scenkonststöd

Diarienummer
AKTNR 67-5909

Scenkonststödet är ett subventionsstöd*, som kan sökas av teater-, mim- och gränsöverskridande scenkonstgrupper som turnerar med föreställningar för barn, unga och familjer. Även grupper som spelar för barn och unga på egen scen är välkomna att söka.

Vilka kan söka?

  • Juridisk person (föreningar, bolag, stiftelser etc) och enskild firma. Kulturnämnden beviljar normalt inte stöd till enskild kulturutövare, kommun och stat.
  • Teater-, mim- och gränsöverskridande scenkonstgrupper.

Vad kan man söka för?

  • Föreställningar och projekt inom scenkonstområdet för barn och unga, där uppsökande verksamhet ingår. (subventionerade* föreställningar)
  • Föreställningar och projekt inom scenkonstområdet som spelar på egen scen för barn och unga från länets kommuner. (subventionerade* biljetter)

Vad kan man inte söka för?

Bedömningsgrunder 

Vid bedömning av ansökningar beaktas vilka målgrupper föreställningarna och projekten vänder sig till, efterfrågan från kommunerna, konstnärliga aspekter, ekonomiska aspekter, gruppernas möjlighet att turnera, var i länet grupperna hör hemma.

Kulturförvaltningen samarbetar med 25 kommuner i Stockholms län. Länets kommuner har möjlighet att lämna synpunkter på ansökningarna.

Utöver detta ska kulturnämndens målområden, miljökrav samt övriga regler för stödet uppfyllas.

Beslut om Scenkonststöd fattas av kulturnämnden efter utlåtande från kulturförvaltningen.

 

*Subventionsstöd innebär att landstingens scenkonststöd täcker 50% av föreställnings/biljettkostnaden, plus reseersättning vid turné. Övriga 50% täcks av den kommun/skola som bokar föreställningen.

 

Bild överst på sidan: Mittiprickteatern, Regnar det på mars? Foto: Martin Skoog