Hoppa till huvudinnehåll

Redovisning Projektstöd till kultur i skärgården

Diarienummer
AKTNR 61-6354
Enligt det skärgårdspolitiska programmet vill landstinget satsa på en levande skärgård, att människor ska kunna bo och verka i skärgården på rimliga villkor, värna miljö och kulturmiljö samt att skärgården utvecklas som rekreationsområde. Denna stödform går inte längre att söka. Från och med 2017 hänvisar vi istället till vårt Projektstöd.

Redovisning

Stödet ska redovisas på kulturförvaltningens blankett senast två månader efter genomförd verksamhet. Av redovisningen ska klart framgå hur landstingets stöd använts. Vidare ska antal deltagare, målgrupp, åldersindelning, könsfördelning och spridning i länet anges.

Om stödet uppgår till mer än fyra basbelopp (år 2016 utgör fyra prisbasbelopp 177 200 kronor) ska den ekonomiska redovisningen styrkas av auktoriserad/godkänd revisor.

Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att krävas tillbaka av kulturnämnden.

Uppföljning

Kulturförvaltningen gör årligen även en fördjupad uppföljning av ett antal av de organisationer som får stöd. Företrädare från landstinget måste ges rätt att ta del av de handlingar som behövs för att kunna granska hur landstingets stöd använts i verksamheten.

Bedömningsgrunder

Projektets inriktning mot bakgrund av landstingets skärgårdspolitiska program.

  • Om projektet vänder sig till barn och unga.
  • Om projektet genomföras under höst, vinter eller vår.
  • Om man eftersträvar samverkan med folkrörelser och kommuner för att bättre utnyttja befintliga resurser, där så är möjligt.

Utöver detta ska kulturnämndens målområden, miljökrav samt övriga regler för stödet uppfyllas.

Beslut om stöd fattas av förvaltningschefen på delegation från kulturnämnden.

Stödform under utfasning

Fram till och med 2016 har landstinget haft flera olika stödformer. Av dessa finns Projektstöd Kultur i vården och Scenkonststödet kvar. Tidigare stödformer är Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet, Kultur i skärgården, Ung aktiv kultur, Stöd för att öka tillgänglighet till kultur för personer med funktionsnedsättning, Hälsopedagogisk kulturverksamhet och Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet.

De tidigare stödformerna har nu uppgått i de två nya stödformerna Verksamhetsstöd och Projektstöd.

Organisationer som sökt och beviljats de tidigare kulturstöden ska redovisa stödet på samma sätt som förut.

Det här innebär att de som sökt en tidigare stödform från och med nu istället kan söka Verksamhetsstöd eller Projektstöd.