Hoppa till huvudinnehåll

Redovisning och uppföljning tillgänglighetsstöd

Diarienummer
AKTNR 82-6770

Stöd för att öka tillgänglighet till kultur för personer med funktionsnedsättning redovisas tillsammans med Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet. Denna stödform går inte längre att söka. Från och med 2017 hänvisar vi istället till vårt verksamhets- och/eller projektstöd.

Gå till redovisning för Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet.
 

Bedömningsgrunder 

Förvaltningen bedömer möjligheten att öka tillgängligheten så att personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ta del av projektet/verksamheten. Stödet kan dock endast beviljas till de som också beviljas
kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet.