Hoppa till huvudinnehåll

Beviljat verksamhetsstöd

Diarienummer
AKTNR 91-5984

 

2016

 

December 2016 (för 2017 års verksamhet)

Bild och form

 

 

Grafikens Hus Gripsholms Kungsladugård AB

 

300 000 kr

Stiftelsen Parken (Marabouparken)

 

350 000 kr

CFF - Centrum för fotografi

 

150 000 kr

Kulturföreningen Konsthall C

 

300 000 kr

Galleri Kontrast AB

 

200 000 kr

Stiftelsen Färgfabriken

 

350 000 kr

Edsviken konsthall AB

 

245 000 kr

Mindepartementet Art and Photography AB

 

250 000 kr

Index - The Swedish Contemporary Art

 

150 000 kr

Stiftelsen Tensta Konsthall

 

250 000 kr

Konstnärscentrum Öst

 

250 000 kr

Konstnärernas Kollektivverkstad KKV

 

1 500 000 kr

Transit Kulturinkubator

 

1 500 000 kr

Cirkus

 

 

Zirafa AB

 

250 000 kr

Cirkus Cirkör Ideell förening

 

2 700 000 kr

Dans

 

 

ZebraDans/Z-dansproduktion

 

600 000 kr

Dans (Claire Parsons Co)

 

250 000 kr

Föreningen RERE

 

300 000 kr

DIS/Dans i Stockholm stan och län

 

2 465 000 kr

SITE - Stockholm International Theatre

 

600 000 kr

Danscentrum Stockholm

 

200 000 kr

Streetstar

 

300 000 kr

Weld

 

500 000 kr

Stiftelsen Moderna Dansteatern Skeppsholmen

 

600 000 kr

Ideella Kulturföreningen Prook

 

250 000 kr

Film

 

 

CinemAfrica

 

250 000 kr

Tempo Dokumentärfestival

 

600 000 kr

Stiftelsen Filmstadens Kultur

 

200 000 kr

Stockholms filmfestival AB

 

2 500 000 kr

Folkets Bio stockholmsavdelningen

 

600 000 kr

Filmregion Stockholm - Mälardalen AB

 

500 000 kr

Doc Lounge Stockholm

 

200 000 kr

Kulturarv

 

 

Stiftelsen K. A. Almgren sidenväveri & museum

 

750 000 kr

Föreningen Skärgårdsmuseet

 

100 000 kr

Mångkulturellt centrum

 

1 400 000 kr

Sameföreningen i Stockholm

 

100 000 kr

É Romani Glinda

 

300 000 kr

Stockholms distr av Sverige-Finska Riksförbundet

 

70 000 kr

Stiftelsen Judiska Museet i Stockholm

 

350 000 kr

Föreningen Fanzingo

 

350 000 kr

Stockholms läns hembygdsförbund

 

750 000 kr

Stockholms läns bildningsförbund

 

830 000 kr

Föreningsarkiven i Stockholms län

 

240 000 kr

Stiftelsen Stockholms läns Museum

 

9 890 000 kr

Tornedalingar i Stockholm

 

100 000 kr

Litteratur

 

 

SRF Stockholms & Gotlands län, Läns- och Riksnytt

 

1 900 000 kr

Stockholms stad/Regionbibliotek Länsuppdrag/bibliotek

 

7 490 000 kr

Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige

 

370 000 kr

Föreningen för Judisk Kultur i Sverige

 

200 000 kr

10TAL

 

300 000 kr

Musik

 

 

Riksförbundet för Folkmusik & Dans

 

750 000 kr

Re:Orient ideell förening

 

350 000 kr

Auditiva Teatern i Stockholm AB

 

350 000 kr

EIC Stiftelsen Eric Ericson Internationella Körcentrum

 

250 000 kr

Musikcentrum Öst

 

200 000 kr

Ensemble Yria

 

100 000 kr

Anno Musica AB

 

100 000 kr

Kulturhuset i Ytterjärna

 

350 000 kr

Stockholm International Jazz & Blues Festival AB

 

300 000 kr

Fylkingen

 

300 000 kr

Stockholms Läns Blåsarsymfoniker/Orkestern

 

11 400 000 kr

Stockholm Early Music Festival

 

450 000 kr

Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset

 

450 000 kr

Stockholms läns bygdegårdsdistrikt

 

200 000 kr

Stockholms Läns Blåsarsymfoniker Länsuppdrag/musik

 

4 310 000 kr

Selam

 

800 000 kr

Musikteater

 

 

Folkoperan Aktiebolag

 

7 000 000 kr

Teaterföreningen Sláva

 

500 000 kr

Stiftelsen Ulriksdals Slottsteater

 

400 000 kr

Föreningen Svea Sträng/Ung utan pung

 

200 000 kr

Föreningen Friteatern på turné

 

300 000 kr

Teater

 

 

Teater Tre Stockholm

 

300 000 kr

Teatergruppen Pero

 

500 000 kr

Kulturdirekt

 

200 000 kr

Orionteatern AB

 

300 000 kr

Dramalabbet

 

300 000 kr

Kulturföreningen Dotterbolaget

 

200 000 kr

Circonova

 

1 000 000 kr

Föreningen Tryck

 

200 000 kr

Pantomimteatern

 

300 000 kr

Turteatern

 

600 000 kr

Intercult Productions Ek. förening

 

200 000 kr

Fria Teatern

 

500 000 kr

Unga Klaras vänner

 

2 000 000 kr

 

2015

 

 

November 2015 (för 2016 års verksamhet)

Bildkonst    
Konstnärernas Kollektivverkstad i Nacka Servicebolag AB   900 000 kr
Cirkus  

 

DIS/Dans i Stockholm stad och län (länsuppdrag)   2 160 000 kr
Cirkus Cirkör, ideell förening  

2 515 000 kr

Film  

 

Stockholms filmfestival AB   2 445 000 kr
Folkets Bio stockholmsavdelningen/Bio-grafen Zita   565 000 kr
Konsthantverk/Formgivning    
Stiftelsen Stockholms läns museum/Länshemslöjdskonsulenterna (länsuppdrag)   3 125 000 kr
Kulturhistoria  

 

Stockholms läns hembygdsförbund  

745 000 kr

Stiftelsen Stockholms läns museum (länsuppdrag)  

9 700 000 kr

Föreningsarkiven i Stockholms län   230 000 kr
Stiftelsen Judiska Museet i Stockholm   315 000 kr
Mångkulturellt centrum   1 265 000 kr
Litteratur    
Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige   340 000 kr
Stockholms stad/Regionbibliotek Stockholm (länsuppdrag)   5 450 000 kr
Stockholms stad/Internationella biblioteket   4 705 000 kr
Musik  

 

Riksförbundet för Folkmusik och Dans   650 000 kr
Re:Orient   380 000 kr
Stockholms Läns Blåsarsymfoniker/Länsmusiken (länsuppdrag)  

4 225 000 kr

Stockholms Läns Blåsarsymfoniker/Orkestern  

11 190 000 kr

Selam  

730 000 kr

Musikteater  

 

Folkoperan AB  

6 850 000 kr

Övrigt  

 

Stockholms läns Bildningsförbund

  830 000 kr
Kulturhuset i Ytterjärna AB   330 000 kr
Intercult Productions   225 000 kr
SRF Stockholms och Gotlands län, taltidningen Läns- och Riksnytt  

1 880 000 kr

Sameföreningen i Stockholm   70 000 kr
Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset   1 080 000 kr

 

2014

 

November 2014 (avseende 2015 års verksamhet)

Bildkonst    
Konstnärernas Kollektivverkstad, KKV   835 000 kr
Cirkus  

 

Cirkus Cirkör, Kulturföreningen  

2 365 000 kr

Dans  

 

SIJO KB/Länsdanskonsulent  

1 960 000 kr

Film  

 

Folkets Bio Stockholm/Biografen Zita  

565 000 kr

Stockholms filmfestival AB   2 445 000 kr
Kulturhistoria  

 

Stiftelsen Judiska Museet i Stockholm  

305 000 kr

Mångkulturellt centrum i Botkyrka

 

1 265 000 kr

Stockholms läns Hembygdsförbund  

735 000 kr

Stockholms läns museum  

8 920 000 kr

Föreningsarkiven i Stockholms län   230 000 kr
Stockholms läns museum, länshemslöjdskonsulenterna   2 845 000 kr
Litteratur    
Stockholms stad/
Internationella Biblioteket
  4 705 000 kr
Stockholms stad/Regionbibliotek Stockholm (länsuppdrag)   5 105 000 kr
Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige (biblioteket)   325 000 kr
Musik  

 

Re:Orient   365 000 kr
Selam  

715 000 kr

Riksföreningen för folkmusik & dans (RFoD) Stockholm  

650 000 kr

Musik och Ungdom i Sthlms län  

175 000 kr

Stockholms läns Blåsarsymfoniker/Länsmusiken  

3 875 000 kr

Stockholms läns Blåsarsymfoniker/Orkester  

10 865 000 kr

   

 

Musikteater  

 

Folkoperan AB  

6 770 000 kr

Övrigt  

 

Kulturhuset i Ytterjärna AB

  330 000 kr
Synskadades Riksförbund Stockholm, Läns och Riksnytt  

1 880 000 kr

Mångkulturellt centrum i Botkyrka   1 240 000 kr
Stockholms Ungdom   620 000 kr
Intercult Productions   225 000 kr
Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset   1 080 000 kr
Sameföreningen i Stockholm   60 000 kr