Hoppa till huvudinnehåll

Till dig som är konstnär

Diarienummer
AKTNR 193-5454
Kulturförvaltningen anlitar professionella konstnärer för konstnärliga gestaltningsuppdrag i vårdmiljö. Om du är verksam som konstnär och intresserad av uppdrag genom oss registrerar du enklast ett konto i Konstnärsbasen . På kulturförvaltningens nyhetsrum på MyNewsDesk publiceras alla nya utlysningar av gestaltningsuppdrag, samt efter nämndens beslut namnen på de konstnärer som utsetts för skissuppdrag eller gestaltningsuppdrag. Läs Frågor och Svar/FAQ om konstuppdrag.
Information for artist
The Culture Administration of Stockholm County Council hires professional artists for artistic design assignments in the healthcare environment. If you are interested in art commissions , you are recommended to register an account in the artist database Konstnärsbasen. On the Culture Administration's newsroom at MyNewsDesk all open calls for assignments will be published, as well as the names of the artists nominated for the sketch assignments and art commissions. Read more at FAQ about art assignments.

pdrag kommer att utlysasu