Hoppa till huvudinnehåll

Södersjukhuset

Diarienummer
AKTNR 218-6933

Just nu pågår stora förändringar på Södersjukhuset med en ny behandlingsbyggnad med större akutmottagning, nya operationssalar samt en ny vårdbyggnad rustas sjukhuset för framtidens vårdbehov.  Södersjukhuset uppfördes efter Hjalmar Cederströms och Hermann Imhäusers ritningar och invigdes i april 1944. Det är tydligt influerat av 1940-talets funktionalism med renhet och enkelhet som ledord, ljusa odekorerade fasader och platta tak. Här finns konst som och spår av det som personal och patienter mött genom decennierna. Till de nya byggnaderna och vid omflyttning arbetar kulturförvaltningen tillsammans med representanter för verksamheterna med den nya konsten.

En av sjukhusets äldre konstnärliga gestaltningar är Tyra Lundgrens stora relief i glaserat stengods från 1953, placerad i huvudentrén. Typiskt för 1970- och 1980-talen är det måleri som utfördes direkt på väggarna varav en del men inte allt har klarat tidens tand. Från samma period är Mona Huss Walins stora oljemålning med södermotiv som starkt förknippas med sjukhuset.

Ny entré med nya konstverk
I början av 2000-talet gjordes en omfattande renovering av huvudentrén med flera större konstnärliga uppdrag som följd. Utanför finns Fredrik Wretmans gestaltning Body & Soul i form av två skulpturer placerade vid varsin damm. Verket blir helt av att skulpturerna speglas i vattnet.

 


Inne i entrén och ljusgårdarna
Till vänster inne i entrén finns Anders Kappels tredelade verk med inspiration från Årstavikens koloniområde och till höger Anna Lerinders väl integrerade gestaltning med byggkeramiska plattor i vitt och grafitgrått. På de två ljusgårdarna står Aleksandra Stratimirovics stiliserade träd och lyser i olika färger när mörkret faller.

 


Videokonstverk i sjukhuskyrkan
I sjukhuskyrkan visas ett videokonstverk av Eva Koch, projicerat direkt på en av väggarna. Verket visar en mycket långsam övergång mellan bilder av solen, jorden och månen. Konstnären har velat uppnå en upplevelse där man kan öppna sitt sinne för naturens storhet, för människan och för det obegripliga.
Underjordiskt sjukhus
Under Södersjukhuset finns ett gammalt krigssjukhus, byggt i slutet av 1930-talet. Här ryms idag ett Akut- och katastrofmedicinskt centrum med konst från 1990-talet av bland andra Åke Pallarp, Marylyn Gierow och Klas Göran Tinbäck.

       

 

Konstfaktablad Södersjukhuset