Hoppa till huvudinnehåll

Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Diarienummer
AKTNR 212-7488

Karolinska Sjukhuset började byggas under 1930-talet med Carl Westman som huvudarkitekt. Entrébyggnaden med sin stora vinklade fasad stod klar 1940 och därefter har sjukhuset byggts ut successivt och täcker idag en yta motsvarande Gamla Stan i Stockholm.

Nu pågår planering för ett nytt modernt universitetssjukhus i anslutning till området mot Solnavägen. Projektet kallas Nya Karolinska Solna.

Monumentala verk från 40-talet
Sjukhusets äldsta konstnärliga gestaltningar är centralt placerade monumentala verk som till exempel Prins Eugéns stora muralmålning i entréhallen, Edvin Öhrströms skulptur i röd granit framför huvudentrén på busstorget och Alf Munthes doprum, numera andaktsrum, från 1940 som i stort sett är intakt än idag.

Konst för patienter, anhöriga och personal
När landstinget 1982 tog över sjukhuset från staten fortsatte man att aktivt arbeta med konst. Man valde att också gestalta lokaler som inte är direkt tillgängliga för allmänheten som till exempel vårdavdelningar, korridorer och kulvertar.

Astrid Lindgrens Barnsjukhus
När Astrid Lindgrens Barnsjukhus byggdes på 1990-talet satsades mycket på konst. För att nämna något så gestaltade Enno Hellek entrén både utomhus och inomhus, hissarna utformades konstnärligt av kända barnboksillustratörer som Lasse Sandberg, Cecilia Torudd, Gunilla Bergström m.fl. och de drygt hundra vårdrummen fick unika konstnärliga gestaltningar.

Större konstnärliga gestaltningar
Många större gestaltningar på Karolinska Solna har tillkommit genom åren. Några exempel är utomhusskulpturer av konstnärerna Eberhart Höll, Willy Gordon, Lena Kriström och Stina Ekman. Björn Krestesen har utformat en japansk stenträdgård och Gunilla Bandolin och Gösta Wessel har arbetat med en murad tegelvägg respektive en golvgestaltning i terrazzomosaik i en av sjukhusets entréer.

Ett av Europas största sjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus med omkring 1 700 vårdplatser. Man har ett nära samarbete med Karolinska Institutet.